Play
Gwyliwch yr hysbyseb

Mae brwydr y llysiau ar fin ail ddechrau. A’r plant yn awchu i’w bwyta a’u llethu!

Paratowch i frwydro gyda’n gemau, lawr-lwythiadau a llawer mwy. A chofiwch rannu eich llwyddiannau ar y cyfryngau cymdeithasol!

Veg of the week

Awesome downloads
Awesome downloads
Generous sponsors
With thanks to sponsors

Adam&Eve/DDB, AdMedia, Blow Up, Boomerang, Clear Channel, DCM, ECN, Facebook, GoodStuff, Global, iFour, Open Media, Pearl & Dean a’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, staff iechyd proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a charwyr llysiau sy’n ein cefnogi ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau, ac i’r miliynau o rieni a phlant sydd wrthi’n bwyta’r holl lysiau hyfryd.

Diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i’r prosiect hwn yng Nghymru