Play
Gwyliwch yr hysbyseb

Mae ymgyrch ITV a Veg Power yn ôl. Yn ymuno â’r ymgyrch lwyddiannus y tro hwn y mae Sky, Channel 4, 10 Archfarchnad a labeli bwyd, a llawer o wahanol gyfryngau .

Gyda’n gilydd ein nod yw annog plant i fwyta mwy o lysiau. Pan fydd plant wrth y llyw – caiff y llysiau eu llethu!

Ymunwch â’r frwydr – Bwytewch y llysiau I’w llethhu

Veg of the week

Awesome downloads
Awesome downloads
Generous sponsors
With thanks to sponsors

Adam&Eve/DDB, AdMedia, Blow Up, Boomerang, Clear Channel, DCM, ECN, Facebook, GoodStuff, Global, iFour, Open Media, Pearl & Dean a’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, staff iechyd proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a charwyr llysiau sy’n ein cefnogi ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau, ac i’r miliynau o rieni a phlant sydd wrthi’n bwyta’r holl lysiau hyfryd.

Diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i’r prosiect hwn yng Nghymru