Gwyliwch yr hysbyseb

LAWRLWYTHIADAU GWYCH

YMUNWCH Â’R FRWYDR

Lawrlwythwch nhw, addolwch nhw, rhannwch nhw, gollyngwch sos coch drostyn nhw. Ar gyfer gwasanaethau, cynlluniau gwersi, prosiectau celf ac adnoddau dysgu arall, ewch i’r dudalen i ysgolion.

Peidiwch â’u defnyddio nhw ar gyfer unrhyw bwrpas arall yn cynnwys ymwneud â deunyddiau neu wasanaethau masnachol.

I’R GÂD

Rhieni a gofalwyr, sicrhewch fod y plant yn edrych i ffwrdd nawr. Rydym wedi dod â’r cogyddion, maethwyr, gwyddonwyr ac awduron bwyd gorau at ei gilydd i sicrhau bod hyd yn oed y rhai mwyaf ffyslyd yn llowncio llysiau.

NODDWYR HAEL

Aldi
Asda
Co-Op
Lidl
Sainsburys
Tesco

GYDA DIOLCH ARBENNIG I

Adam&Eve/DDB, Essence Global, iFour, TMB International, Yada Yada, IRI Worldwide, Acast, LadBible, Mail Online, Spotify, First News, and Verizon a’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, staff iechyd proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a charwyr llysiau sy’n ein cefnogi ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau, ac i’r miliynau o rieni a phlant sydd wrthi’n bwyta’r holl lysiau hyfryd.