Skip to content

Ysgolion

Gwyliwch ein fideo

Ysgolion

Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu yn dychwelyd Chwefror 2024.

Nawr yn ei chweched blwyddyn, mae gennym ddata arolwg sy’n cadarnhau bod ymwneud gyda’r ymgyrch dro ar ôl tro yn cynyddu’r llysiau sy’n cael eu bwyta dros gyfnod hir. Adroddodd 53% o rieni gyda phlant yn cymryd rhan yn y rhaglen ysgolion bod cynydd i’r maint ac amrywiaeth o lysiau oedd yn cael eu bwyta. Gyda dros 29% o blant yn bwyta llai nag un dogn o lysiau y dydd, mae’r canlynaidau yma yn gam pwysig i wella deiet plant a iechyd ein cenedl.

Cofrestrwch isod i dderbyn y canllaw diweddaraf i ysgolion a diweddariadau’r ymgyrch ar gyfer ysgolion sy’n cymryd rhan yn Bwytewch y Llysiau i’w Llethu 2024 – Llond Ceg!

Os nad ydych eisiau cymryd rhan, cwblhewch y ffurflen yma

Dechrau 20 Chwefror – Gorffen 22 Mawrth

Dilynwch yr hwyl ar gyfryngau cymdeithasol

Ymunwch â’r gymuned ar gyfryngau cymdeithasol i rannu, ysbrydoli a dathlu ein gilydd wrth i ni ddod â’r rhaglen yn fyw yn ein ysgolion.

#EatThemToDefeatThem #BwytewchYLlysiau