Skip to content

Ysgolion

Gwyliwch ein fideo

Ysgolion

Mae’r ymgyrch a rhaglen ysgolion yn ôl! Edrychwch ar yr adnoddau sydd ar gael i fod o gymorth i’ch ysgol.

Cychwyn 20 Chwefror – Gorffen 31 Mawrth

Mae’r ymgyrch gwobrwyedig Bwytewch y Llysiau i’w Llethu a’r rhaglen ysgolion cysylltiedig wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gydag ymgyrch 2022 wedi cyrraedd dros 1 miliwn o blant mewn 3,850 o ysgolion cynradd ac arbennig. Dywedodd 57% o’r rhieni gymrodd ran fod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau, gan gynnwys dros draean o fwytawyr ffyslyd sy’n anaml yn bwyta unrhyw lysiau o gwbl.

Mae’r ymgyrch a rhaglen ysgolion yn ôl! Edrychwch ar yr adnoddau sydd ar gael i fod o gymorth i’ch ysgol

Cychwyn 20 Chwefror – Gorffen 31 Mawrth

Y thema creadigol eleni yw “mae’r llysiau yn cymryd dros y byd” sy’n cynnwys ryseitiau, cynlluniau gwersi ac adnoddau i ddathlu amrywiaeth gwych bwyd y byd yn ein ysgolion a chartrefi eich teuluoedd. Gobeithio gewch chi hwyl gydag e.

1

Cynlluniau gwersi

I gefnogi’r ymgyrch yn y dosbarth rydym wedi creu cyfres o wersi ar gyfer athrawon i’w dysgu yn y dosbarth. Mae modd eu haddasu o ddosbarth derbyn i flwyddyn 4, gyda’r thema “Archwilio bwyd o ar draws y byd”.

2

Siart Wobrwyo

Mae siartiau gwobrwyo yn helpu rhieni a gofalwyr i annog arferion cadarnhaol – fel bwyta brocoli. I gael y gorau o’r siartiau hyn, argraffwch nhw a’u hanfon adref gyda phob plentyn a defnyddiwch eich sianeli digidol i gyfeirio rhieni at y wefan hon am ragor o wybodaeth.

3

Gwybodaeth i deuluoedd

Lawrlwythwch a rhannwch y canllaw hynod syml hwn i’r ymgyrch gyda’ch rhieni a gofalwyr. Bydd hyn yn helpu i adeiladu cyffro a grymuso rhieni a gofalwyr i wneud y mwyaf o’r effaith barhaol – cael eu plant i fwyta mwy o lysiau.

4

Pecyn asedau

Oes angen asedau dylunio arnoch i greu eich cynlluniau gwersi eich hun, hysbysiadau, crysau-t, posteri, adroddiadau ac ati? Cliciwch yma i weld ffolder yn llawn lluniau, ffontiau, lliwiau, cefndiroedd a mwy.

5

Pecyn Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ein ymgyrch ynglyn â dod â phawb at ei gilydd – rhieni, gofalwyr, ysgolion, maethegwyr, llywodraeth leol – i helpu ein plant i fwyta mwy o lysiau. Ar gyfryngau cymdeithasol mae modd i’r gymuned yma gyfarfod a chefnogi ac ysbrydoli ei gilydd.

Darllenwch ein pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr holl ddyddiadau, hashnodau, rhai syniadau a dolennu i adboddau i’ch cefnogi chi ar gyfryngau cymdeithasol.

6

Gwasanaeth

Beth am gychwyn y rhaglen yn eich ysgol gyda gwasanaeth? Mae gennym wasanaeth ddwyieithog gyda Pwynt Pŵer a fideo gallwch ei ddefnyddio.