Skip to content

YN GALW YR HOLL DEULUOEDD

Gwyliwch ein fideo

YN GALW YR HOLL DEULUOEDD

Daeth y llysiau anifyr yn ôl, ac fe wnaethoch chi dderbyn yr her! Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu wedi gorffen ar gyfer eleni, ac am flwyddyn. Mae dal llwyth o adnoddau ar gael ar y wefan i gadw eich plant yn brysur yn trechu’r llysiau!

Dyw 80% o blant ddim yn bwyta digon o lysiau. Os ydych chi’n poeni am hwyliau, ymddygiad neu dysgu eich plant, mae deiet yn lle da i ddechrau.

Cafodd Bwytewch y Llysiau i’w Llethu ei greu gan Veg Power ac ITV fel ffordd hwyl i annog plant i fwyta mwy o lysiau. Mae ymgyrch hysbysebu fawr, gweithgareddau mewn miloedd o ysgolion a gwefan llawn cymorth, haciau a hwyl i helpu chi lwyddo.

Fe wnaeth dros miliwn o blant gymryd rhan llynedd. Dywedodd dros hanner o rieni bod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau o ganlyniad. Roedd hyd yn oed 35% o rieni gyda plant nad oedd yn bwyta bron dim llysiau, wedi dweud bod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau diolch i Bwytewch y Llysiau i’w Llethu – gall weithio i chi!