Skip to content

YN GALW YR HOLL DEULUOEDD

Gwyliwch ein fideo

YN GALW YR HOLL DEULUOEDD

Mae’r llysiau anifyr yn ôl
Ni fyddan nhw’n rhoi’r gorau tan iddyn nhw gymryd dros y byd
Ymunwch â’r frwydr. Bwytewch y Llysiau i’w Llethu.

Beth yw Bwytewch y Llysiau i’w Llethu?

Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu yn ymgyrch gwobrwyedig i annog plant i fwyta mwy o lysiau. Mae 80% o blant ddim yn bwyta digon o lysiau. Os ydych chi’n poeni am hwyliau, ymddygiad neu dysgu eich plant, mae deiet yn lle da i ddechrau.

Cafodd Bwytewch y Llysiau i’w Llethu ei greu gan Veg Power ac ITV fel ffordd hwyl i annod plant i fwyta mwy o lysiau. Mae ymgyrch hysbysebu fawr ar y teledu, gweithgareddau mewn miloedd o ysgolion a gwefan llawn cymorth, haciau a hwyl i helpu chi lwyddo.

Fe wnaeth dros miliwn o blant gymryd rhan llynedd. Dywedodd dros hanner o rieni bod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau o ganlyniad. Roedd hyd yn oed 35% o rieni gyda plant nad oedd yn bwyta bron dim llysiau, wedi dweud bod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau diolch i Bwytewch y Llysiau i’w Llethu – gall weithio i chi!