Skip to content

Ymunwch â'r frwydr

Gwyliwch ein fideo

Ymunwch â'r frwydr

Mae ymgyrch wobrwyedig Bwytewch y Llysiau i’w Llethu gan Veg Power ac ITV, sydd wedi profi i gynyddu nifer o lysiau mae plant yn ei fwyta.

Mae’r wefan yn llawn o gyngor hwylus ac arbenigol ac adnoddau defnyddiol i helpu ysgolion, arlwywyr a theuluoedd i annog plant i fwyta mwy o lysiau.

DIWEDDARIAD: Mae’r gystadleuaeth pys nawr wedi cau.

Noddwyr Hael

Gyda diolch arbennig i

Adam&Eve/DDB, Essence Global, iFour, KPM Group, Acast, Spotify, First News, Mail Metro Media, Hearst, Captify, Mumsnet, Immediate Media, Daily Mail, Guardian, Telegraph, The I, Inside Soap, Best, Olive, Delicious, Ocean Outdoor, Clear Channel and JC Decaux ac i’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a’r rhai sy’n hoff o lysiau sy’n ein cefnogi ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau ac i’r miliynau o rieni a phlant sy’n bwyta’r holl lysiau hyfryd hynny.