Skip to content

Ymunwch â'r frwydr

Gwyliwch ein fideo

Ymunwch â'r frwydr

Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu, yr ymgyrch wobrwyedig i annog plant i fwyta llysiau, nawr wedi gorffen ar gyfer 2023, edrychwn ymlaen at eich gweld chi flwyddyn nesa’!

Noddwyr Hael

Gyda diolch arbennig i

Adam&Eve/DDB, Essence Global, iFour, KPM Group, Yada Yada, Natt Media, IRI Wordlwide, Acast, Spotify, First News, Mail Metro Media, Hearst, Captify, Mumsnet, Immediate Media, Daily Mail, Telegraph, The I, Ocean Outdoor, Clear Channel a JC Decaux ac i’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a’r rhai sy’n hoff o lysiau sy’n ein cefnogi ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau ac i’r miliynau o rieni a phlant sy’n bwyta’r holl lysiau hyfryd hynny.