Skip to content

Ymunwch â'r frwydr

Gwyliwch ein fideo

Ymunwch â'r frwydr

Mae’r ymgyrch gwobrwyedig Bwytewch y Llysiau i’w Llethu a’r rhaglen ysgolion cysylltiedig wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gydag ymgyrch 2022 yn cyrraedd dros 1 miliwn o blant mewn 3,850 o ysgolion cynradd ac arbennig a gwerthu dros biliwn o ddognau ychwanegol o lysiau i blant!

Mae’r ymgyrch a’r rhaglen ysgolion yn ôl ym mis Chwefror 2023, yn barod i ddylanwadu ar arferion bwyta plant er gwell am flwyddyn arall.

Cofrestrwch eich ysgol chi nawr!

Noddwyr Hael

Gyda diolch arbennig i

Adam&Eve/DDB, Essence Global, iFour, KPM Group, Yada Yada, Natt Media, IRI Wordlwide, Acast, Spotify, First News, Mail Metro Media, Hearst, Captify, Mumsnet, Immediate Media, Daily Mail, Telegraph, The I, Ocean Outdoor, Clear Channel a JC Decaux ac i’r miloedd o ysgolion, athrawon, arlwywyr, gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol, cogyddion, ymgyrchwyr a’r rhai sy’n hoff o lysiau sy’n ein cefnogi ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn ysgolion a chymunedau ac i’r miliynau o rieni a phlant sy’n bwyta’r holl lysiau hyfryd hynny.