Skip to content

Arlwywyr

Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu yn fenter arlwywyr ysgolion i annog plant i fwyta mwy o lysiau.

Llynedd dywedodd 77% o rieni mewn ysgolion oedd yn cymryd rhan fod eu plant wedi bwyta mwy o lysiau. Ar ôl pum mlynedd mae mwy na hanner y rhieni yn nodi gwellhad tymor hir yn y maint ac amrywiaeth o lysiau mae eu plant yn bwyta. Gyda 29% o blant yn bwyta llai nag un dogn o lysiau y dydd, mae’r canlyniadau yma yn gam pwysig i wella deiet a iechyd plant ein cenedl.

Dilynwch yr hwyl ar gyfryngau cymdeithasol

Ymunwch â’r gymuned ar gyfryngau cymdeithasol i rannu, ysbrydoli a dathlu ein gilydd wrth i ni ddod â’r rhaglen i ysgolion.

Dyma rai o ffefrynau ein arlwywyr diweddar…