Skip to content
Tomato-Peartree-190

Adnoddau i Arlwywyr

Mae’r thema greadigol eleni i gyd am gael hwyl gyda llysiau. Byddwn yn annog y plant i grenshio’r llysiau un cnoad mawr ar y tro, ac rydym yn paratoi delweddau hwyl i gyd-fynd â hyn.

Dyma’r adnoddau i gyd sydd gyda ni i gefnogi arlwywyr…

dechrau 19 Chwefror – diwedd 22 Mawrth

Adnoddau Saesneg i arlwywyr

Canllaw Her Arlwywyr

Dyma ganllaw syml i’r Her Arlwywyr i chi rannu gyda eich timoedd arlwyo. Dangos orau ar ffôn symudol neu dabled.

Templed Bwydlen

Dyma dempled defnyddiol Bwytewch y Llysiau i’w Llethu mewn ffurf MS Word i greu eich bwydlen eich hunan.

Posteri

Edrychwch ar ein dewis eang o bosteri y gallwch eu lawrlwytho a’u hargraffu.

Pecyn Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ein ymgyrch yn dibynnu ar bawb yn dod at ei gilydd – rhieni, gofalwyr, timoedd arlwyo, ysgolion, llywodraeth leol, maethegwyr ayyb – i helpu plant i fwyta mwy o lysiau. Y cyfryngau cymdeithasol yw lle mae’r gymuned yna yn dod at ei gilydd i gefnogi ac ysbrydoli ei gilydd. Darllenwch ein pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr holl ddyddiadau, hashnodau, rhai syniadau a dolen i’r adnoddau i’ch cefnogi arlein.

Dylunio asedau eich hunan

Ydych chi angen dylunio asedau i greu cynlluniau gwersi, hysbysebiadau, crysau-t, posteri, adroddiadau ayyb? Cliciwch yma i gael mynediad i ffolder llawn lluniau, ffontiau, lliwiau, cefndiroedd a mwy.