Ysgolion Cynradd ac Arbennig

Ymgyrch wedi dod i ben am 2022

Gwyliwch yr hysbyse

Mae gan ysgolion rôl allweddol i’w chwarae wrth annog plant i fwyta llysiau – trwy ddysgu, chwarae a bwyd ysgol. Mae ein rhaglen ysgolion wedi ei greu gan addysgwyr blaenllaw, swyddogion iechyd cyhoeddus, arlwywyr ysgol a’n tîm creadigol, i gyd-fynd â’r cwricwlwm a chanllawiau bwyat’n iach y Llywodraeth. Mae’r ymgyrch wedi dod i ben ar gyfer 2022 – gyda dros 1 miliwn o blant mewn 3,845 o ysgolion cynradd ac arbennig wedi cymryd rhan ar draws y Deyrnas Unedig. Byddwn yn ôl yn 2023.

LAWRLWYTHIADAU I YSGOLION

Mae gennym wasanaethau, posteri, cynlluniau gwersi, taflenni gwaith, ryseitiau, prosiectau tyfu – popeth wedi eu cyfrannu yn hael gan Oxford University Press, Hampshire County Council, TastEd a Washingborough Academy. Os oes gennych chi adnoddau llysiau y gallwn eu defnyddio gyda chynulleidfa eang, rhowch wybod.

HER I DIMAU ARLWYO

Rydym yn herio timau arlwyo ysgolion i baratoi gwleddoedd anhygoel o lysiau i’w blasu ar gyfer pob wythnos o’r ymgyrch Bwytewch y Llysiau i’w Llethu. Mae’r gwleddoedd hyn yn sicrhau mai’r llysiau yw arwyr y cinio, ac yn creu cyfle perffaith i blant eu blasu. Rydym wrth ein bodd yn gweld arddangosfeydd creadigol, y plant yn cymryd rhan, a danteithion llysieuol iach, deniadol. Byddwn yn rhoi sylw i’r goreuon ac yn dosbarthu ambell wobr ariannol a thystysgrif i’r timau ysgol gorau.

ORIEL YSGOLION

Drychwch ar y fideos a’r lluniau anhygoel gan ysgolion ar draws Prydain – does gan y llysiau ddim siawns!

BLOGIAU & ADRODDIADAU

Mae rhain ond ar gael yn Saesneg, mae’n flin gyda ni am hyn.