Skip to content
sensory-hero-1800x1200

SYNHWYRO

Mae annog plant i ymwneud a chwarae gyda llysiau yn gam cyntaf iddynt ddatblygu perthynas dda gyda bwyta iachus.

Cyfle i’r plant gymryd rhan a chael hwyl

Mae ymwneud gyda llysiau yn un o’r ffyrdd gorau i blant ddatblygu perthynas iach gyda nhw. Mae ymwneud corfforol trwy ddefnyddio eu synhwyrau ac archwilio sut mae llysiau yn arogli, yn swnio, teimlo ac edrych yn ei wneud yn fwy tebygol eu bod eisiau gwybod sut mae’n blasu hefyd.

Dyma adnoddau ar gyfer profiad addysg synhwyraidd syml y mae modd ei wneud yn y dosbarth gan ein ffrindiau yn TasteEd. Am fwy o weithgareddau gwych
TasteEd ewch i www.tasteeducation.com