Skip to content
John Donne School assembly ETTDT

Gwasanaeth

Defnyddiwch y gwasanaeth lansio i roi gwybod i’r disgyblion beth sydd ar y gweill.

Beth am gychwyn y rhaglen yn eich ysgol gyda gwasanaeth? Mae gennym wasanaeth, gyda Pwynt Pŵer a fideo wedi ei greu gan brifathro gwobrwyedig ac arbenigwr addysg bwyd Dr Jason O’Rourke PHD o Academi Washingborough, Swydd Lincoln.

Isod allwch chi lawrlwytho ein cynllun gwasanaeth a Pwynt Pŵer – mae modd addasu’r ddau i gyd fynd â’ch cynlluniau. Ceir hefyd fersiwn i’w lawrlwytho o’r hysbyseb teledu bydd y plant yn ei weld yn y cyfnod cyn y rhaglen ysgolion. Yn olaf, bydd fideo gan ein cogydd ysgol gwirion. Mae’r adnoddau i gyd ar gael yn y Gymraeg neu yn ddwyieithog. Nodwch mai isdeitlau Cymraeg fydd ar y fideo.

Dechrau 20 Chwefror – Gorffen 31 Mawrth

1

Canllaw Gwasanaeth

Cychwyn gyda Gwasanaeth!

Lawrlwythwch ein canllaw i gael y mwyaf o’r gwasanaeth ysgol. Cyflwynwch y plant i themâu Bwytewch y Llysiau i’w Llethu 2023.

Assembly Plan thumbnail welsh

2

Taniwch y Pwynt Pwer!

Lawrlwythwch ac addaswch y cyflwyniad wedi ei greu gan y pennaeth gwobrwyedig Dr Jason O’Rourke i osod y cynllun ar gyfer eich ysgol.

Mae’r pwyntpŵer yn cynnwys yr hysbyseb teledu a fideo’r cogydd ynddo yn barod, ond os hoffech chi rhain arwahan, dilynwch y dolenni isod.

3

Hysbyseb teledu

Mae modd i chi chwarae’r hysbyseb teledu yn ystod eich gwasanaeth i atgoffa’r plant beth yw bwriad yr ymgyrch ac i ddangos beth sydd o’u blaenau.

4

Dewch ynghyd!

Beth am orffen y gwasanaeth gyda fideo i ddod â phawb ynghyd yn yr ymgyrch gan ein Prif Gogydd gwirion – i’r gâd!