Skip to content
Caterers-Challenge-2024-w

Bob blwyddyn rydyn ni’n gofyn i dimoedd arlwyo ysgolion i baratoi llysiau blasus. Y llysiau yw arwyr amser cinio ac mae’n gyfle gwych i blant eu blasu. Mae’r Her Arlwywyr, a noddir gan Tilda, yn cydnabod a dathlu’r timoedd arlwyo. I wybod mwy, dewch i gyfarfod enillwyr diweddar a chael gafael ar daflen her Arlwywyr i rannu gyda’ch timoedd.

Gwybod mwy gyda’r fideo byr yma…

"Mae gan gogyddion ysgolion rôl angenrheidiol. Gallwch fod yr asiant dros newid sy'n gwella deiet cannoedd o blant, ar hyd eu oes."

– Prue Leith

how-to-enter-welsh-539
  1. Gweini llysiau bendigedig.
  2. Cymrwch luniau.
  3. Ewch i’r dudalen yma.

4. Uwchlwytho eich lluniau a dweud wrthon ni beth oedd yn ei wneud yn hwyl a blasus – 5 munud ar y mwyaf.

Ceisiadau yn agor:
23 Chwefror 2024

PRIZES-welsh-444

Mae eich gwaith caled yn haeddu cael ei wobrwyo. Os ydych chi wedi ein diddanu gydag arddangosfeydd arbennig, bwydydd bendigedig neu weini gyda gwen ar eich gwyneb, byddwch yn derbyn tystysgrif a falle gwobr ariannol.

EFYDD: Gweini llysiau gwych gydag ychydig o hwyl.

ARIAN: Ar gyfer cyfranogi gwych gan ddisgyblion, bwydydd blasus gyda llysiau a reis, a falle bach o greadigrwydd gallwch dderbyn un o 15 gwobr Arian a gwobr ariannol o £100.

Group 12

AUR: I’r goreuon, y rhai sydd yn mynd amdani gyda chreadigrwydd ac arddangosfeydd cofiadwy a chael y disgyblion i gymryd rhan – a pheidiwch anghofio y prydau reis a llysiau bendigedig. Gallwch fod yn un o dri enillwyr Aur yr Her Arlwywyr ac ennill gwobr ariannol o £500 a thlws Her Arlwywyr 2024 fydd yn cael ei gyflwyno yn y cinio anrhydeddu LACA.

Gwobrau yn mynd yn syth i'r timoedd arlwyo ysgolion

how-to-win-welsh-539
Group 9

Mae i gyd am gyffroi y plant a’u annog i flasu llysiau newydd. Dyma bethau fydd y beirniaid yn chwilio amdano:

Creadigrwydd

Ni wrth ein bodd gydag arddangosfeydd creadigol – gwnewch e’n hwyl!

Ymrwymiad

Ymrwyno’r plant yw’r prif beth. Sut allen nhw gymryd rhan?

Blas

Peidiwch anghofio’r danteithion blasus a iach na all y plant wrthod blasu.

ORIEL YR ANFAWROLION