Skip to content
craft-hero-1800x1200

CELF & CHREFFT

Annog plant i ymwneud a chwarae gyda llysiau yw’r cam cyntaf i ddatblygu perthynas dda gyda bwyta’n iach.

Mae celf a chrefft llysiau yn ffordd syml a hwyl i gael plant i ymwneud gyda llysiau mewn ffordd bositif, yn gosod y ffordd ar gyfer ymgyfarwyddo a phositifrwydd i annog y plentyn yn y pendraw i flasu y llysiau.

Mae ganddon ni llwyth o gelf a chrefft hwyl i’w defnyddio yn yr ysgolion a gartref isod. Os oes ganddoch chi adnoddau celf a chrefft tebyg neu syniadau prosiect y gallwn ei rannu yna cysylltwch gyda ni.